Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

Om militærjuristforeningen

Militærjuristforeningen er den norske avdelingen av International Society for Military Law and the Law of War, hvis formål er å fremme studium av militær rett og krigens folkerett, forskning med sikte på harmonisering av interne rettssystemer under hensyntagen til de folkerettslige regler på området, samt å fremme rettsregler som ivaretar menneskerettigheter.

Foreningens aktivitet er av faglig karakter, og medlemsmassen gjenspeiler dette ved sin sammensetning av i hovedsak militærjurister og representanter for universitets- og forskningsmiljøet, påtalemyndigheten, advokater, humanitære organisasjoner og Forsvaret.

Medlemskap forutsetter opptak etter søknad.